Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Descargar 0.52 Mb.
TítuloNz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Página6/10
Fecha de conversión05.02.2013
Tamaño0.52 Mb.
TipoDocuments
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Załącznik nr 2 do SIWZ

R.271.4.2012


FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Dane dotyczące oferenta :

Nazwa ….................................................................................................................................

Siedziba …..............................................................................................................................

Nr telefonu …..........................................................................................................................

Fax……………………………………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

Nr NIP ....................................................................................................................................

Nr REGON …..........................................................................................................................


Nazwa banku i numer rachunku bankowego ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..


Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Brzeźnio

ul. Wspólna 44

98 – 275 Brzeźnio

pow. Sieradz woj. Łódzkie


Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn.:

Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”


My niżej podpisani: ….................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................działający w imieniu i na rzecz…..............................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)


Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Oferujemy wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

Kompleksowa termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Brzeźniu celem zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza”

zgodnie z dokumentacją przetargową za całkowitą cenę ofertową netto …................................................

(słownie …............................................................ złotych).

Do powyższej ceny doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

..... % tj. ….......................... złotych

(słownie …................................................... złotych).

Całkowita cena ofertowa brutto wyniesie …..........................................

(słownie …............................................................ złotych).29

Thermaflex

otuliny Thermaflex FRZ

- materiał izolacyjny do izolacji rurociągów – pianka polietylenowa o Lambda= 0,035W/(mxK)

- odporność na chemikalia – bardzo dobra.

- stabilność termiczna: max. 2% w średnicy oraz max. 3,5% w długości


Grubość ścianek:

- dla rurociągów o średnicy wewnętrznej do 22 mm: grubość izolacji 20mm

- dla rurociągów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: grubość izolacji 30mm

- dla rurociągów o średnicy wewnętrznej powyżej 35mm: grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rurociągu


30

Thermaflex

mata Thermasheet FR

- materiał izolacyjny - mata (płyta) wykonana z polietylenu LDPE

- gr. 20mm oraz 25 mm

- gęstość: 35 kg/m3

- zakres temperatur: od-80oC do +110oC

- odporność na chemikalia – bardzo dobra

stabilność termiczna: kurczliwość < 0,5%


31

Thermaflex

taśma Thermatape FR

3x 50 mm

- taśma polietylenowa samoprzylepna

- wymiary: 3x 50 mm

- zastosowanie: do oklejania złączy izolacji właściwej lub w miejscach , gdzie normalne użycie otulin lub płyt jest niemożliwe

- odporność na chemikalia – bardzo dobra


32

Thermaflex

klipsy montażowe Thermaclips

- klipsy montażowe ułatwiające montaż krawędzi otulin izolacyjnych33

ROCKWOOL

mata lamelowa Alu Lamella Mat

- mata lamelowa z okładziną z folii aluminiowej

- przeznaczona do izolacji akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju, a także do niskotemperaturowych rurociągów, zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń i izolacji na armaturze

- maksymalna temperatura styku okładziny z wełną mineralną: 80oC

- atest PZH


34

PROMAT

masa ogniochronna Promastop Coating


- masa ognioochronna tworząca powłokę nieorganiczną, ognioochronną

- przeznaczenie: wypełnianie i uszczelnianie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach

- schnięcie: po 4 godz. – sucha; po 12 godz. – pełna twardość


35

PROMAT

Promastop MG III – zaprawa ognioochronna


- zaprawa ognioochronna związana cementem

- zastosowanie: do montażu klap przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych i niepalnych rur przez ściany i stropy

36

Thermaflex

klej Thermaflex 474

- klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia do łączenia nacięć wzdłużnych oraz spoin poprzecznych otulin oraz płyt izolacyjnych

- temperatura stosowania : powyżej 10oC


37

HDG

Kocioł grzewczy Compact 200 wraz z kompletną szafą sterowniczą kotła

- automatyczny kocioł grzewczy o mocy 200KW wraz z szafą sterującą

- sprawność kotła: 90,4%

- paliwa: pellet, brykiet do 30mm średnicy, trociny, wióry, zrębki do 50 mm

- typ palnika: chłodzony powietrzem ruchomy ruszt schodkowy wykonany ze stali odpornej na paliwa o dużej zawartości wilgoci

- zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, szkoły, duże obiekty, gospodarstwa

- moc regulowana płynnie w zakresie od 30 do 100% mocy kotła

- automatyczny zapłon

- automatyczne czyszczenie powierzchni wymiennika ciepła oraz automatyczne usuwanie popiołu w zbiorniku na popiół

- możliwość przyłączenia do kotła palnika olejowego lub gazowego

- grubość ścianek korpusu kotła: 4-5 mm

- pojemność wodna kotła: min. 450 l.

- łatwy w obsłudze system odpopielania - automatyczny

- maksymalna wysokość kotła kompletnego: 2120 mm

- maksymalna szerokość kotła kompletnego: 1630 mm

- maksymalna głębokość kotła kompletnego: 2670 mm

- parametry spalin:

temperatura spalin: 150-230 0C

strumień masy spalin dla mocy znamionowej: 0,1180 kg/s

strumień masy spalin dla mocy minimalnej: 0,0440 kg/s

- kompletna szafa sterująca z wbudowanym regulatorem swobodnie programowalnym, umożliwiająca swobodny podgląd wszystkich istotnych danych operacyjnych. Sterowanie procesem spalania – poprzez sondę Lambda (czujnika zawartości węglowodorów), która dla danego trybu operacyjnego wyznacza odpowiednią ilość powietrza wtórnego, optymalizując w ten sposób proces spalania. Optymalna ilość paliwa - dozowana poprzez pomiar temperatury gorącego gazu oraz czujnika temperatury spalania. Zintegrowany układ sterowania wydajnością umożliwia płynną regulację wydajności od 30 do 100 % poprzez czujniki w ruchu przednim I wstecznym. Aktualny stan urządzenia grzewczego – pokazywany na podświetlonym wyświetlaczu.

System posiada możliwość zdalnego monitoringu parametrów pracy oraz zdalnego sterowania systemami grzewczymi.

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w ciągu 24 godz.


38

HUSTY

zawór bezpieczeństwa SYR1915

- mambramowy zawór bezpieczeństwa

- zastosowanie: do zabezpieczenia systemów ciśnieniowych wypełnionych cieczą lub gazem obojętnym przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia

-średnica nominalna zaworu na kotle grzewczym: 20mm

-średnica nominalna zaworu na instalacji : 25mm

- ciśnienie otwarcia: 2,5 bar

- maksymalna temperatura czynnika : 140 oC

- materiał: obudowa- mosiądz/brąz, membrama i uszczelnienie- z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy, sprężyna- ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją


39

POMEX

podgrzewacz wody WCW 500

- zasobnikowy podgrzewacz wody (wymiennik c.w.u.) z dodatkową grzałką elektryczną o mocy 2000W

- wężownica pojedyncza

- pojemność zbiornika: 500 l.

- Maksymalna temperatura ciepłej wody: 95oC

- maksymalne ciśnienie pracy: 0,1 MPa

- moc: 79,9 KW

- sposób montażu : stojący, pionowy

- materiał: stal

- izolacja zbiornika: pianka poliuretanowa 50mm

- wyposażenie: wskaźnik i regulator temperatury c.w.u, króćce przyłączeniowe, grzałka elektryczna o mocy 2000W z termostatem

- zabezpieczenie antykorozyjne: dwukrotna powłoka emalii + anoda magnezowa

- atest PZH


40

HUSTY

zawór bezpieczeństwa

SYR 2115

- membramowy zawór bezpieczeństwa

- zastosowanie: do zabezpieczenia systemów ciśnieniowych wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia , przede wszystkim dla zabezpieczenia zamkniętych ogrzewaczy wody użytkowej

- ciśnienie otwarcia: 4-10 atm

- maksymalna temperatura czynnika : 110 oC

- materiał: obudowa- mosiądz/brąz, membrama i uszczelnienie- z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o elastyczności gumy, sprężyna- ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla zabezpieczenia przed korozją


41

REFLEXnaczynie wzbiorcze

Refix DD33

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- pojemność nominalna 33 l

- ciśnienie wstępne: 4 bar

- ciśnienie maksymalne: 10 bar

- temperatura max. 70oC

- lakierowane proszkowo

- atest PZH

- uchwyty montażowe


42

REFLEXnaczynie wzbiorcze

N-400

- naczynie wzbiorcze przeponowe

- pojemność nominalna 400 l

- ciśnienie wstępne: 1,5 bar

- ciśnienie maksymalne 6 bar

- temperatura max. 120oC

- lakierowane proszkowo

- atest PZH

- uchwyty montażowe


43

LFP

LESZNOpompa

20PWr40C

- pompa cyrkulacyjna c.w.u. do pracy ciągłej, do tłoczenia cieczy czystych

- zastosowanie: w instalacjach ciepłej wody użytkowej ze stałym lub nieznacznie zmniejszonym przepływem

- wydajność i wysokość podnoszenia dostosować do zaprojektowanej instalacji wg. obliczeń projektowych

- pompa wirowa bezdławicowa

- korpus brązowy lub ze stali nierdzewnej gwintowany

- temperatura czynnika: od 2do 110oC

- cichobieżność: do 35dB(A)

- napięcie zasilania: jednofazowe 230/240V

- klasa izolacji: F lub H

- trójstopniowa regulacja prędkości obrotowej44

LFP

LESZNO


pompa

25POe60C

25POe100Cmega


- elektroniczna pompa obiegowa z magnesem trwałym do pracy ciągłej, do tłoczenia cieczy czystych

- zastosowanie: instalacje grzewcze, ciepłownicze, przemysłowe, ze zmiennym natężeniem przepływu

- wydajność i wysokość podnoszenia dostosować do zaprojektowanej instalacji wg. obliczeń projektowych

- pompa wirowa bezdławicowa

- korpus żeliwny

- temperatura czynnika: od 15do 95oC (krótkotrwałe +110oC)

- napięcie zasilania: jednofazowe 230/240V

- klasa izolacji H

- płynna regulacja prędkości (silnik z integrowaną elektroniczną regulacją prędkości)


45

GEBUWINwciągarka

TL 300

- wciągarka linowa przyścienna z napędem ręcznym zębatkowa

- hamulec z podwójnym systemem zapadkowym

- korba bezodrzutowa

- minimalny udźwig 120 kg

- średnica liny: 5 mm

- długość liny 26mb


46

DANFOSS


regulator dwukanałowy ECL300 z kartą C35, czujnikiem temp. zewnętrznej ESMT, czujnikiem temp. czynnika grzewczego ESM-11, czujnikiem temp. ciepłej wody użytkowej ESMU-100

- regulacja pogodowa

- obudowa ścienna

- czujnik temperatury czynnika grzewczego: przylgowy (opaskowy)

- czujnik ciepłej wody użytkowej: zanurzeniowy, ze stali nierdzewnej

Regulator oraz czujniki musza spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.47

BELIMO


zawór R 329 z siłowikiem

- zawór regulacyjny mieszający 3 drogowy z siłownikiem sterującym

- regulacja ciągła

- Kvs: 10 m3/h

- średnica: Dn 32

- czynnik: woda zimna i gorąca o temp. od +5 do +110 oC

- siłownik obrotowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych, zatrzymanie automatyczne po dojściu do zderzaka, napięcie zasilania 230V lub 24V (w zależności od zastosowanego systemu automatyki układu), mocowany za pomocą zestawu mocującego wchodzącego w skład zestawu, klasa ochronności II (izolacja pełna)


48

BELIMO


zawór R 348 z siłownikiem


- zawór regulacyjny mieszający 3 drogowy z siłownikiem sterującym

- regulacja ciągła

- Kvs: 25 m3/h

- średnica: Dn 50

- czynnik: woda zimna i gorąca o temp. od +5 do +110 oC

- siłownik obrotowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych, zatrzymanie automatyczne po dojściu do zderzaka, napięcie zasilania 230V lub 24V (w zależności od zastosowanego systemu automatyki układu), mocowany za pomocą zestawu mocującego wchodzącego w skład zestawu, klasa ochronności II (izolacja pełna)


49

BELIMO

zawór R217 z siłownikiem

- zawór regulacyjny 2 drogowy z siłownikiem sterującym

- do regulowania przepływu wody

- regulacja ciągła

- Kvs: 4,0m3/h

- średnica: Dn 20

- czynnik: woda zimna i gorąca o temp. od +5 do +110 oC

- siłownik obrotowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych, zatrzymanie automatyczne po dojściu do zderzaka, napięcie zasilania 230V lub 24V (w zależności od zastosowanego systemu automatyki układu), mocowany za pomocą zestawu mocującego wchodzącego w skład zestawu, klasa ochronności II (izolacja pełna)


50

BELIMO


zawór R322 z siłownikiem

- zawór regulacyjny mieszający 3 drogowy z siłownikiem sterującym

- regulacja ciągła

- Kvs: 6,3 m3/h

- czynnik: woda zimna i gorąca o temp. od +5 do +110 oC

- siłownik obrotowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych, zatrzymanie automatyczne po dojściu do zderzaka, napięcie zasilania 230V lub 24V (w zależności od zastosowanego systemu automatyki układu), mocowany za pomocą zestawu mocującego wchodzącego w skład zestawu, klasa ochronności II (izolacja pełna)


51

HDG

Podajnik ślimakowy

TFQ 360 (3,0 kW) 5,0 m wraz z szafą sterowniczą- podajnik ślimakowy (transporter) wraz z szafą sterowniczą

- długość podajnika: 5mb

- moc silnika 3,0 KW

- podajnik przeznaczony do transportu materiałów sypkich o granulacji do 50mm takich jak: pellet, zrębki, trociny, brykiet itp.

- wydajność: 40 m3/godz

- średnica ślimaka: 30 cm


52

HDG

Podajnik ślimakowy

TFQ 160 (0,75 kW) 4,0 m

- podajnik ślimakowy (transporter)

- długość podajnika: 4mb

- moc silnika 0,75kW

- podajnik przeznaczony do transportu materiałów sypkich o granulacji do 50mm takich jak: pellet, zrębki, trociny, brykiet itp.

- wydajność: 0,5 m3/godz

- średnica ślimaka: 16 cm


53

HDG


Podajnik ślimakowy z zabierakiem

FRA 4,5 (0,75 kW)

- podajnik ślimakowy (transporter) z zabierakiem

- długość podajnika 4m

- moc silnika 0,75 kW

- podajnik przeznaczony do transportu materiałów sypkich o granulacji do 30mm takich jak: pellet, zrębki, trociny, brykiet itp.

- wydajność: 0,5 m3/godz

- średnica ślimaka: 16 cm


54

MERCOR

Klapa p-poż

EIS 120 DN 160

MRC FID S/S p/O Dn 160

- kompletna okrągła klapa p-poż z wyzwalaczem termicznym umożliwiająca zachowanie w czasie pożaru odporności ogniowej - odcinająca

- normalna praca instalacji: przegroda otwarta

- średnica nominalna: 160mm

- odporność ogniowa: zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami


55

DANFOSS

Zawór antyskażeniowy

EA 276

- zawór antyskażeniowy do instalacji wodnych

- średnica: Dn 25 oraz Dn 32

- praca w dowolnym położeniu

- nominalne ciśnienie otwarcia: 10 bar

- atest PZH


56

POLNA S.A.

Filtr FS-1

Dn 65

- filtr siatkowy Dn 65 do ciepłowniczej armatury regulacyjnej przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nie czynnika

- materiał: żeliwo szare lub sferoidalne, wkład – stal nierdzewna, siatka – z drutu kwasoodpornego

- współczynnik przepływu 82m3/h


57

MOELLER

Rozdzielnica

FKV-07-FR65-H-3/54

IP65

- przyścienna rozdzielnica główna niskiego napięcia

- klasa odporności: II

- stopień ochrony: IP 65

- obudowa PCV

- drzwiczki przezroczyste

- szyna, zaciski przyłączeniowe

- 54 pola


58

PHILIPS

Oprawa oświatleniowa TCW 196 PACIFIC

2x18W

- bryzgo- i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa

- moc świetlówek: 2x18 W

- zasilanie : 230V

(natężenie oświetlenia przy użyciu lamp musi spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy)


59

PHILIPS

Oprawa oświetleniowa TCW 196 PACIFIC

2x18W

- bryzgo- i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa

- moc świetlówek: 2x18 W

- wbudowane oświetlenie awaryjne 3h

- zasilanie : 230V

(natężenie oświetlenia przy użyciu lamp musi spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy)


60

PHILIPS

Oprawa oświetleniowa

TCW 196 PACIFIC

2x36W

- bryzgo- i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa

- moc świetlówek: 2x36 W

- zasilanie : 230V

(natężenie oświetlenia przy użyciu lamp musi spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy)


61

PHILIPS

Oprawa oświatleniowa

TCW 196 PACIFIC

2x36W

- bryzgo- i pyłoszczelna oprawa oświetleniowa

- moc świetlówek: 2x36 W

- wbudowane oświetlenie awaryjne 3h

- zasilanie : 230V

(natężenie oświetlenia przy użyciu lamp musi spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy)


62

ELDA-SZCZECINEK /

SCHNEIDER ELEKTRIC

Gniazdo wtyczkowe CEDAR NT-130H

- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze

- prąd znamionowy 16A

- napięcie pracy: 1 –faz. , minimum 230V

- hermetyczne

- stopień ochrony: IP44

- bryzgoszczelne

- kolor: biały


63

ELDA-SZCZECINEK /

SCHNEIDER ELEKTRIC

Gniazdo wtyczkowe CEDAR NT-230H

- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne

- prąd znamionowy 16A

- napięcie pracy: 1 –faz. , minimum 230V

- hermetyczne

- stopień ochrony: IP44

- bryzgoszczelne

- kolor: biały


64

ELDA-SZCZECINEK /

SCHNEIDER ELEKTRIC

łącznik 1 –fazowy szczelny 10A 250V WNt-100C

- łącznik hermetyczny

- prąd znamionowy 10A

- napięcie pracy: 1 –faz. , minimum 230V

- hermetyczne

- stopień ochrony: IP44

- kolor: biały


65

ELDA-SZCZECINEK /

SCHNEIDER ELEKTRIC

przełącznik 1 –fazowy szczelny 10A 250V

WNt-100C

-przełącznik hermetyczny

- prąd znamionowy 10A

- napięcie pracy: 1 –faz. , minimum 230V

- hermetyczne

- stopień ochrony: IP44

- kolor: biały


66
NGUARD


4xDEHNGUARD

T275


- ograniczniki przepięć klasy II / C

- szerokość montażu: 1 moduł – 1 pole

- znamionowy prąd wyładowczy: 20kA

- max. Prąd wyładowczy – 40 kA


67

PHILIPS

TEMPO 1 SWF 130 1xSON-I 70W IC JP65 PHILIPS

- oprawa projektorowa

- moc żarnika: 70 W

- napięcie sieci: 220 lub 240V

- do zastosowania na zewnątrz

- obudowa : odlew aluminiowy odporny na korozję

- szkło: utwardzane termicznie

- uniwersalny uchwyt montażowy ze stali ocynkowanej z regulacją zakresu68

Legrand

zestaw zasilający Tempra z rozłącznikiem 3P+ N+Z typ BT 32A, IP55

- zestaw zasilający o budowie modułowej

- rozłącznik 3P+N+Z

- prąd znamionowy: 32A

- napięcie znamionowe: 3-fazowe

- stopień ochrony IP55

- temperatura użytkowania: od -25oC do +40oC


Rodzaj realizowanych prac

Wartość Netto

Stawka VAT

Wartość Vat

Wartość Brutto

Etap 1: Termomodernizacja węzła cieplnego, w tym:

Roboty budowlane w kotłowni (rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykończeniowe)

poz. 1.1 Przedmiar robót – branża budowlana i instalacyjna

Roboty elektryczne (przyłącze kablowe, instalacja w kotłowni)

poz. 1.2 Przedmiar robót – branża budowlana i instalacyjna

Instalacja wod-kan w kotłowni

poz. 1.3 Przedmiar robót – branża budowlana i instalacyjna

Etap 2: Wykonanie instalacji technologicznych i przyłączy, w tym:

Technologia kotłowni i magazynu paliw (kocioł i kompletna instalacja kotłowni)

poz.1.1–1,8; 2.1-2.94 Przedmiar robót – branża Kotłownia na pellet z magazynem opału wraz z instalacjami ciepłowniczymi

Sieć spinająca układy grzewcze budynku gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z dostosowaniem instalacji

poz. 3.1–3.7 ; 4.1-4.30; 5.1-5.7 Przedmiar robót – branża: Kotłownia na pellet z magazynem opału wraz z instalacjami ciepłowniczymi

Wymiana instalacji c.o. w budynku gimnazjum

poz. 1.1–1.6 ; 2.1-2.40; 3.1-3.10 Przedmiar robót – branża: Instalacje centralnego ogrzewania

Etap 3:Termomodernizacja budynku gimnazjum, w tym:

Wymiana docieplenia dachu i krycie papą sali gimnastycznej

poz. 1-28 Przedmiar robót „Wymiana docieplenia dachu i krycie papą-sala gimnastyczna”

Montaż nowych okien i drzwi

poz. 1-5 Przedmiar robót „Montaż nowych okien i drzwi”

Docieplenie elewacji budynku strona SE2

poz. 1-21 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona SE2”

Docieplenie elewacji budynku strona NE2

poz. 1-33 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona NE2”

Wykonanie tynku na kominie

poz. 1-12 Przedmiar robót „Wykonanie tynku na kominie”

Wymiana docieplenia dachu i krycie papą- łącznik 35,062 m2

poz. 1-26 Przedmiar robót „Wymiana docieplenia dachu i krycie papą- łącznik 1A”

Wymiana docieplenia dachu i krycie papą- łącznik 82,663 m2

poz. 1-26 Przedmiar robót „Wymiana docieplenia dachu i krycie papą- łącznik 1B”

Docieplenie elewacji budynku strona SW1

poz. 1-23 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona SW1”

Docieplenie elewacji budynku strona NW2

poz. 1-21 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona NW2”

Docieplenie elewacji budynku strona NW1

poz. 1-21 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona NW1”

Docieplenie elewacji budynku strona SE1

poz. 1-18 Przedmiar robót „Docieplenie elewacji budynku strona SE1”

Zamurowanie otworu

poz. 1-7 Przedmiar robót „Zamurowanie”

Wymiana docieplenia dachu i krycie papą-zaplecze

poz. 1-29 Przedmiar robót „Wymiana docieplenia dachu i krycie papą-zaplecze”

Razem koszt realizacji prac:
       1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia (wszystkich branż) w terminie:

Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 5 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy.

Realizacja robót w terminie:

I etap Termomodernizacja węzła cieplnego – po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy do 15 lipca 2012 roku


II etap Wykonanie instalacji technologicznych i przyłączy oraz III etap Termomodernizacja budynku gimnazjum – od 01 lipca 2012 roku do 20 sierpnia 2012 roku


       1. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ……… miesięcy (okres wymagany).

       2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z modyfikacjami i wyjaśnieniami siwz stanowiącymi integralną część siwz – jeśli wystąpią) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

       3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu
        i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

       4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 2. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru). Akceptujemy warunki płatności określone w siwz i wzorze umowy.

 3. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty w formie: 1. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.
 1. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

 2. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części zamówienia:

a)………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………

c)………………………………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………………………………

 1. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

………...........................................................................................……………………………

………...........................................................................................……………………………

………...........................................................................................……………………………

………...........................................................................................……………………………

(podać adres)

tel.: …………………………....……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….


……………………………….

(miejscowość, data)

………………………………………. (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconSzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconB. O. 30/11/09 Resolución General 271

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconDecretos del Poder Ejecutivo Nacional N° 271

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia icon271 ejemplares de un determinado libro, a 32,45 € cada uno

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconResolución Consejo Superior Nº 06/2003 Ratificación Resolución Nº 271/02 facpce

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconRenta – actual ley sobre impuesto a la – art. 17°, N° 9, art. 31°, N° 7 – ley n° 16. 271 – circular n° 24, de 1993. ( Ord. N° 409, de 08. 09. 2005)

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconCto españa rrtt 2012 08/09/2012 10/09/2012 12: 43: 57 Division clasica resultados Stage 1

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconParticipación de nadadores argentinos en la Copa Austral 2012 01-09-2012 to 02-09-2012

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia icon2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2012/3106) kapsamında, ilgili Tebliğ (2012/ ) hükümlerine uyacak şekilde arıcılık faaliyetinde

Nz. R. 271 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia iconJuegos deportivos nacionales escolares 2012 08/09/2012 to 11/09/2012

Coloca este botón en su sitio:
esdocs.org


La base de datos está protegida por derechos de autor ©esdocs.org 2014
enviar mensaje
esdocs.org
Página principal